Gestopt bij Hollandsche IJssel Altijd Anders

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 10:32

Per 1 april ben ik niet meer werkzaam voor de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. In 2016 was ik door het ecomuseum dat we met projectgroep HIJM wilden ontwikkelen op Klein Hitland, betrokken geraakt bij de inventarisatie van kansen die de schoongemaakte rivier heeft voor de vrijetijdseconomie. Dit werd in opdracht van de Regio Midden-Holland uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland en Erfgoedwerf.

Om de mogelijkheden van de Kansenkaart die daaruit voortkwam te gaan invullen, waarbij het ecomuseum waar we ons sterk voor maakten als bezoekerscentrum zou kunnen dienen, heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, die in mei 2018 is opgericht.

De zaken waar ik me mee bezig wilde houden, werden echter onvoldoende of niet door het bestuur opgepakt. De focus van het stichtingsbestuur kwam, na een aantal projecten die mislukten, of geen gevolg kregen, in de praktijk te liggen op het organiseren van meer vaartochtjes met de trekschuit of sloepenveerdiensten op het getijdedeel. Omdat ik de handen niet op elkaar kreeg voor het continuëren van wekelijkse nieuwsbrieven en de ideeën voor andere projecten, heb Ik geconcludeerd dat ik weinig meer kan toevoegen aan de gekozen koers.

 

Verder onder eigen vlag

Ik wilde en wil nog steeds graag naar buiten brengen wat de regio nu al te bieden heeft, een Hollandsche IJsselgevoel creëren. Mijn kennis en kunde wil ik daarom nu op persoonlijke titel inzetten voor ondernemers en organisaties die zich inzetten voor al dan niet commerciële activiteiten die bezoekers trekken. Dit wil ik bewerkstelligen door al dan niet vrijwillig:

  • te communiceren wat zich in de regio afspeelt via nieuwe en geëigende media;
  • samenwerking te stimuleren, waardoor lokale ondernemers of organisaties zich met beschikbare budgetten in een grote regio kunnen profileren;
  • partijen met goede ideeën voor activiteiten te helpen om die te verwezenlijken.

Tot slot. In mijn visie blijft Rijksmonument Steenovens Klein Hitland de beste plek om een ecomuseum te maken met een bezoekerscentrum voor onze prachtige regio.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.