Gestopt bij Hollandsche IJssel Altijd Anders

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 10:32

1 april 2020 ben ik gestopt als projectleider bij de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. In 2016 was ik door het ecomuseum dat we met projectgroep HIJM wilden ontwikkelen op Klein Hitland, betrokken geraakt bij de inventarisatie van kansen die de schoongemaakte rivier biedt voor de vrijetijdseconomie. Dit werd in opdracht van de Regio Midden-Holland uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland en Erfgoedwerf.

Om de mogelijkheden van de Kansenkaart die daaruit voortkwam, te gaan invullen, waarbij Steensovens Klein Hitland als bezoekerscentrum zou kunnen dienen, heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders die in mei 2018 werd opgericht. Op mijn voorstel ben ik geen lid van het bestuur geworden, maar projectleider.

De zaken waar ik me mee bezig wilde houden, werden in de praktijk echter onvoldoende of niet opgepakt. De focus van het stichtingsbestuur lag na een aantal mislukte projecten die niet mijn voorkeur hadden, volledig op vaartochtjes met de trekschuit of sloepentochtjes. Omdat ik de handen niet op elkaar kreeg voor de gebiedsmarketing en projecten om de cultuurhistorische kwaliteiten uit te dragen, had ik er geen toegevoegde waarde meer.

 

Verder onder eigen vlag

Ik wilde en wil nog steeds graag naar buiten brengen wat de regio te bieden heeft, een Hollandsche IJsselgevoel creëren. Mijn kennis en kunde zet ik daarom nu op persoonlijke titel in voor overheden, ondernemers en organisaties die zich inzetten voor activiteiten die bezoekers naar onze karakteristieke bezienswaardigheden trekken. Dit wil ik bewerkstelligen door:

  • te communiceren wat zich in de regio afspeelt via nieuwe en geëigende media;
  • samenwerking te stimuleren, waardoor lokale ondernemers of organisaties zich met beschikbare budgetten in een grote regio kunnen profileren;
  • partijen met goede ideeën voor activiteiten, al dan niet commercieel, marketingtechnisch te helpen om die te verwezenlijken.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.