Rob Stolk (1954), schrijft ook onder pseudoniem Bor Klots.
Hij studeerde tot 1976 ruimtelijke vormgeving, publiciteit, copywriting en fotografie aan de Rotterdamse kunstcademie (nu Willem de Kooning). 
Stopte omdat hij de kans kreeg uit miliaire dienst te blijven door overdag bij de drukkerij in dienst te gaan waar hij zich als werkstudent onmisbaar had gemaakt.
 
Rob Stolk Vormgeving
In 1978 begon hij reclamestudio Rob Stolk Vormgeving en startte met zijn broer Renée en vriend Ruud Bijl een huis-aan-huisblad voor Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zijn vrouw Fiet, zette zich al snel full time in voor de administratie.

Blad

Met Fiet ging het verder onder de naam Blad v.o.f. met de reclamestudio en uitgeverij van kranten en een kabelkrant. Rob was een van de pioniers die zich met computers en nieuwe en media bezighield.

Galerie Midi
Vanaf 1998 kreeg Blad, inmiddels een b.v., een galerie Midi in hun bedrijfspand. Rob maakte op de momenten dat andere werkzaamheden dat toelieten, bronzen beelden en fotographics.
In 2003 jaar verkochten ze Blad bv. en werd galerie Midi opgeheven. 

 

MVO
Tussen 1979 en 2003 nam Rob het initiatief voor de oprichting van diverse instellingen op het gebied van cultuur, sport, jeugd- en jongerenwerk, waarbinnen hij jarenlang bestuursfuncties vervulde. Hij was lokaal initiatiefnemer, (mede-)organisator van evenementen als kunstmanifestatie Pinkst’art, openingsfestiviteiten van winkelcentra en een raadhuis, een megamarkt, binnen- en buitenconcerten, avondvierdaagsen en prestatielopen.
Hij stond aan de basis en was actief bij de stichtingen Evenement, Open Jeugdwerk, Nipro, Cultureel Netwerk Nieuwerkerk aan den IJssel (nu Zuidplas).

Tot 2003 was hij actief als bestuurder van drie Nieuwerkerkse ondernemers­verenigingen Ondernemer Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, Oude Dorp, Handeldrijven en Industriële Middenstands Vereniging, lid van Vereniging van Industriëlen en Ondernemingen gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, nam in die hoedanigheid deel aan overleg­organen op lokaal en regionaal bestuurlijk niveau en was betrokken bij uitwisselingen met partnergemeente Bückeburg.

Na 2003 stopte hij met alle publieke activiteiten vanwege de nieuwe start in Normandië.

 

Bij hun afscheid in 2003, ontvingen Rob en Fiet van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel het ereblijk van verdienste als waardering voor de maatschappelijke rol die zij in de gemeente vervulden.

ROB STOLK CONCEPTS

Na een periode van verdieping, verbouwingen en avonturen in Frankrijk, schreef hij zich in 2009 als zelfstandig professional in onder de naam Rob Stolk Concepts en ging aan de slag met profit en non profit projecten waar hij affiniteit mee heeft.

‘Zijn aanpak is betrokken, allesomvattend, laagdrempelig,  passend in budget, effectief, participerend, realistisch.’

Met Carine Manderfeld startte hij Leergoed, om leermiddelen te ontwikkelen voor basisonderwijs en de zorg.

Hij ondersteunde startups en bestaande bedrijven bij het ontwikkelen van een strategie, huisstijl, webcontent en/of marketingtools.

Sinds begin 2018 werkt hij als zzp’ende projectleider voor stichting Hollands IJssel Altijd Anders.

Voor alle soorten drukwerk, persberichten, websites en advertentieplaatsingen meer

Schrijven

In 2003 verscheen zijn eerste roman Mardoek.

In 2008 schreef en tekende hij de strip Rotterdamse Ari.

In verscheen 2014 de Olifant + de dames Bloot, de opkomst en ondergang van de ijsselsteenindustrie.

In 2015 de docu-detective roman Bloed van Orange die diep ingaat op heden en verleden van het prinsdom Oranje. 

In 2016 Omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Een gids voor kantoorcollega's. Luchtig, serieus en grappig.

meer

 
Sinds 2010 is hij vrijwlliger voor de Franse vereniging Deep Respect bij Omaha Beach Normandië, en maakt ondermeer bebording bij monumenten of op locaties die een rol speelden in WOII. In 2017 maakte hij de uitgave van de biografie van de Engele Oorlogsveteraan Albert Figg mogelijk.
 
Begin 2016 nam hij het initiatief om een non-profit Hollandsche IJssel Meetingpoint (HIJM) met zorg te stichten op de monumentale steenovens van Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. In het kader daarvan neemt hij zo vaak mogelijk deel aan het Recreatieplatform van de gemeente Zuidplas.
In 2016 werd hij bestuurslid van non-profit stichting Leefgoed de Olifant, dat zich tot doel stelt Leefgoed de Olifant open te stellen en het terrein, waar een steenfabriek stond op Ver-Hitland, en de gebouwen in stand te houden.
Sinds 2016 is hij jurylid bij Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas voor de Cultuurprijs Zuidplas.
Hij zette zich tot begin 2018 in voor de totstandkoming van stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders voor promotie van het stroomgebied van de IJssel.