Rob Stolk (1954), schreef ook onder pseudoniem Bor Klots.
Hij studeerde tot 1976 ruimtelijke vormgeving, publiciteit, copywriting en fotografie aan de Rotterdamse kunstcademie (nu Willem de Kooning). Hij stopte omdat hij uit militaire dienst kon blijven door overdag bij de drukkerij te gaan werken waar hij zich als werkstudent onmisbaar had gemaakt
 
Rob Stolk Vormgeving
In 1978 begon hij reclamestudio Rob Stolk Vormgeving en startte in 1979 met zijn broer Renée en vriend Ruud Bijl een huis-aan-huisblad voor Nieuwerkerk aan den IJssel.
Zijn vrouw Fiet, dokstersassistente en eigenaar van een balletschool, kwam al snel in het bedrijf voor de administratie.
 

Blad

Met Fiet ging het verder onder de naam Blad v.o.f. als  reclamestudio en uitgeverij van kranten en een kabelkrant. Rob was pionier fotozetten, computers en nieuwe media.

 

Galerie Midi
Vanaf 1998 kreeg Blad, inmiddels een b.v., een galerie Midi in hun nieuwe bedrijfspand aan de Dorpsstraat.
Rob maakte op momenten dat andere werkzaamheden dat toelieten, bronzen beelden en fotographics.
In 2003 jaar verkochten ze Blad b.v. en staakten Midi. 

 

MVO
Tussen 1979 en 2003 nam Rob het initiatief voor de oprichting van diverse instellingen op het gebied van cultuur, sport, jeugd- en jongerenwerk, waarbinnen hij jarenlang bestuursfuncties vervulde.

Hij stond aan de wieg van van de stichtingen Evenement, Open Jeugdwerk, Nipro, Cultureel Netwerk Nieuwerkerk aan den IJssel (nu Zuidplas) en initiatiefnemer, (mede-)organisator van evenementen als de kunstmanifestaties onder de titel Pinkst’art, openingsfestiviteiten van winkelcentra, raadhuis, eveementenmarkt, binnen- en buitenconcerten, avondvierdaagsen en prestatielopen.

Tot 2003 was hij actief als bestuurder van drie Nieuwerkerkse ondernemers­verenigingen Ondernemers Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, Oude Dorp, Handeldrijven en Industriële Middenstands Vereniging, lid van Vereniging van Industriëlen en Ondernemingen gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, nam in die hoedanigheid deel aan overleg­organen op lokaal en regionaal bestuurlijk niveau en was betrokken bij uitwisselingen met partnergemeente Bückeburg.

Na 2003 stopte hij met alle publieke activiteiten vanwege een nieuwe start in Normandië.

Bij hun afscheid in 2003, ontvingen Rob en Fiet van het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel het ereblijk van verdienste  voor de maatschappelijke rol die zij in de gemeente vervulden.

ROB STOLK CONCEPTS

Na een periode van verdieping, verbouwingen en avonturen in Frankrijk, schreef hij zich in 2009 als zelfstandige in onder de naam Rob Stolk Concepts en ging aan de slag met profit en non-profit projecten waar hij affiniteit mee heeft.

‘Zijn aanpak is betrokken, allesomvattend, laagdrempelig,  passend in budget, effectief, participerend, realistisch.’

Met Carine Manderfeld startte hij Leergoed v.o.f., om leermiddelen te ontwikkelen voor spelling, waaronder de KWeC-methodiek voor basisonderwijs en de zorg.

Hij ondersteunde startups en bestaande bedrijven bij het ontwikkelen van een strategie, huisstijl, webcontent en/of marketingtools. Sinds 2022 voor non-profitprojecten zonder deadline.

Van begin 2018 tot 1 april 2020 werkte hij part time als projectleider voor stichting Hollands IJssel Altijd Anders.

 

Schrijven

In 2003 verscheen zijn eerste roman Mardoek.

In 2008 schreef en tekende hij de strip Rotterdamse Ari.

Na een gedegen brononderzoek verscheen in 2014 de Olifant + de dames Bloot, de opkomst en ondergang van de ijsselsteenindustrie.

In 2015 de docu-detective roman Bloed van Orange over het heden en verleden van het prinsdom Oranje.

In 2016 schreef en illustreerde hij Omgaan met remsporen en andere kantoorergernissen. Een gids voor kantoorcollega's. Luchtig, serieus en grappig.

meer

In 2023 verscheen Steenplaats Hitland, geschreven voor de Stichting Steenovens Klein Hitland in het kader van een Provinciaal archeologieproject. 

Als vrijwilliger voor de Franse vereniging Deep Respect (Omaha Beach Normandië) maakte hij ondermeer bebording bij monumenten of locaties die een rol speelden in WOII. In 2017 maakte hij de uitgave van de biografie van de Engelse oorlogsveteraan Albert Figg mogelijk.

 

2016-2019 Initiatiefnemer non-profit Hollandsche IJssel Meetingpoint (HIJM) voor herbestemming monumentale Steenovens Klein Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit mislukte, ondanks stimuleringssubsdidies, pitches en presentaties bij overheden, maar zorgde er wel voor dat het monument van gemeente Zuidplas een publieke bestemming kreeg.

2016-2019 bestuurslid stichting Leefgoed de Olifant, dat zich tot doel stelt Leefgoed de Olifant open te stellen en het terrein, waar een steenfabriek stond op Ver-Hitland, en de gebouwen in stand te houden.

2016-2020 jurylid Cultuurprijs Gemeente Zuidplas. 2021  Winnaar van deze prijs.

Tot 2018 inzet voor totstandkoming van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, waarna deels betaald projectleider. Voor de Nieuwsbrief schreef hij de inhoud, met ondermeer een historische rubriek.

2016-heden HIJM.nl met de bijbehorende Facebookpagina bestaat virtueel nog steeds, al staat de M nu voor Mooier en laat zien wat bezoekwaardig is in de Hollandsche IJsselregio. In deze rol geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenten en organisaties die zich bezig houden met erfgoed, cultuur, kunst en recreatie.

Maakt in 2023 op initiatief van en samen met erfgoedadviseur Gerard Hoogerwaard "Hollandsche IJssel verdient Erfgoedlijn", een pleidooi bij Provincie Zuid-Holland voor meer aandacht aan de regio,  met steun van de vijf aanliggende gemeenten en erfgoedinstanties.

2020-heden verricht hij onderzoek naar de historie van ondermeer de steen-, glas- en scheepsindustrie  aan de Hollandsche IJssel en is hij beschikbaar voor het maken van uitingen voor lokale instanties die zich met cultuurhistorie of kunst bezighouden. Hij publiceert bij historische verenigingen en stichtingen over lokale geschiedenis.
 
Hij richtte in juni 2023 een tentoonstelling in over het verleden van Steenplaats Hitland en de steenfabrikanten in de turfschuur van Rijksmonument Steenovens Klein Hitland en produceerde het bijbehorend boek (zie onder 'schrijven').

 

Ook maakt hij zich sterk voor de herbestemming van industrieterrein eiland Zaag55 in Krimpen aan de Lek tot een plek waar mensen kunnen samenkomen, creëren en recreëren.

 
WINNAAR