Nieuw kinderboek speelt zich af bij steenovens

Gepubliceerd op 14 september 2019 om 12:46

Het verhaal is van Anne Westenberg, de prachtige illustraties zijn van Lizzy Nieuwenhuis. De bewerking, samenstelling en grafische verzorging is van Rob Stolk Concepts. Het boek moet kleine kinderen interesseren voor de locatie van dat Rijksmonument. De non-profit Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders die zich inzet voor het beter toegankelijk maken van erfgoed, geeft het uit. De opbrengst van verkoop is voor de stichting Steenovens Klein Hitland.

Te koop bij de boekhandel of via www.hollandscheijsselaltijdanders.nl