Rob Stolk zet zich in voor promotie Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 1 februari 2018 om 16:12

De IJssel stroomt door acht gemeente, twee provincies en drie waterschappen en heeft bijzondere karakteristieken. Boeiend genoeg om toeristen aan te trekken. Daarom is in 2016 een initiatief opgezet om te komen tot een organisatie die zich inzet om de vrijetijdseconomie in de Hollandsche IJssel litoraal te verbeteren. Rob Stolk heeft dit proces in het kader van de ontwikkeling van het HIJM van meet af aan gevolgd en is nu een van de kwartiermakers die de stichting wil oprichten om de organisatie handen en voeten te geven.

In totaal acht kwartiermakers zijn eind vorig jaar voor het eerst bij elkaar gekomen om tot een werkbare organisatiestructuur te komen die het meest moet lijken op de bestaande erfgoedlijnen waar de Provincie nu structureel in investeert. Vooral de kwaliteit van de waterrecreatie en erfgoed moet zorgen voor de promotie van het gebied. Er wordt sterk ingezet in gebiedsmarketing en verbeteringen voor de watersport. Denk aan infrastructuur, signing, aanlegplaatsen en betere doorvaarten. De Waaiersluis bij Gouda die de IJssel splitst in een getijde en gekanaliseerd deel maakt de situatie gecompliceerd maar ook bijzonder.

Gekozen wordt voor een bestuursvorm met de stichting van vrijwllige stakeholders die zorgt voor beleid, vrijwlligersgildes voor kennis, beheer en activiteiten. Betaalde krachten die support verlenen, stimuleren, coördineren, het marketingbeleid gaan uitvoeren, het informatiecentrum bemannen en het secretariaat verzorgen. Rob zal hierbij een rol vervullen. Het logo dat in de toekomst de Algerakering moet gaan sieren, heeft hij al ontworpen en moet als merk het Mooier Schoner Hollandsche IJssel logo gaan vervangen.

De kwartiermakers hopen voor maart met activiteiten te kunnen starten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.