Gemeenteraad unaniem voor vlotte aanpak HIJM

Gepubliceerd op 1 februari 2017 om 21:05

De raad van Zuidplas wil graag dat de initiatiefnemers van het HIJM snel verder kunnen en zijn graag bereid het benodigde cultureel historische onderzoek te financieren.

Rob Stolk sprak afgelopen dinsdagavond namens de projectgroep HIJM in bij de gemeenteraad van Zuidplas om te pleiten voor een votering van geld dat nodig is om een cultureel historisch onderzoek te laten verrichten dat als basis kan dienen voor bouwschetsen die de goedkeuring kunnen krijgen van de Rijksdienst Cultureel Ergoed. Deze vormen de basis voor de financiële begroting en exploitatiekosten prognose. Beide nodig om straks financiers te vinden om het HIJM te realiseren.

Bij de behandeling van de infonota werd unaniem de waardering voor de plannen uitgesproken en werd de wethouder verzocht snelheid te maken. De raadsleden gaven te kennen dat het geld voor het cultuur historisch onderzoek er moet komen. Mogelijk wil de Provincie, die had toegezegd dit te willen verrichten, mits voor 1 januari 2017 aangevraagd, dit alsnog steunen. De wethouder zal hier navraag naar doen. Rob Stolk gaf aan dat er ongeveer 9000 euro mee is gemoeid.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.