Missie mislukt, Hollandsche IJssel gaat wel aantakken op twee bestaande erfgoedlijnen.

Gepubliceerd op 6 juni 2024 om 14:04

Onze collectieve inspanningen van de afgelopen jaren waren niet voldoende om gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) te overreden om de Hollandsche IJsselregio een eigen erfgoedlijn te geven. De verantwoordelijke beleidsmedewerkers van de provincie bevestigden dit ons persoonlijk op  21 mei. Teleurstellend, niet alleen voor Gerard Hoogerwaard en ik als burgerinitiatiefnemers, maar vooral voor alle gemeente en stakeholders die zich achter het blauwe bidboek 'Hollandsche IJssel verdient erfgoedlijn' schaarden, om erfgoed toegankelijker te maken en structurele projectenondersteuning die binnen een erfgoedlijn wordt geboden.

De Provincie waardeert onze inzet wel en erkent ook dat de regio meer aandacht nodig heeft. Ze kiest er echter voor om het adviesrapport van Arcadis te volgen en vooralsnog vooral te focussen op bestaande erfgoedthema’s waarmee succes is bereikt. De gelaagde historie rond de getijderivier Hollandsche IJssel past niet binnen dit beleid en de tijd is niet rijp voor een innovatieve aanpak in de vorm van een Cultuurschap met meerdere verhaallijnen gekoppeld aan een erfgoed dat restauratie of een herbestemming nodig heeft, zoals de initiatiefnemers de provincie hebben voorgesteld.

De erfgoedlijn Trekvaarten wordt wel uitgebreid tot de regio met de historische lijn Amsterdam-Gouda. De erfgoedlijn Waterdriehoek wordt uitgebreid van de Drechtsteden naar Hoek van Holland (via de Noord, Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Uit de IJsselregio vallen Zaag55 (gemeente Krimpenerwaard), Stormpolder (Krimpen aan den IJssel) en Capelle (West) daaronder. Onze poging om het wagenveer over de tolweg Gouda-Rotterdam binnen de erfgoedlijn Trekvaarten te krijgen, vond geen voedingsbodem, ook al was dat traject via de dijk over Moordrecht naar Kortenoord en via de ’s-Gravenweg naar Capelle en Rotterdam, onderdeel van de trekvaartdiensten.

Voor ons zit het erop. Wij menen dat de vijf gemeenten, die ons pleidooi steunen, nu zelf het heft in hand moeten nemen om het gebied qua erfgoed op de kaart te zetten en samen met de stakeholders de kansen moeten oppakken en de verhaallijnen moeten uitrollen die uit de bijeenkomsten met stakeholders zijn gerold. De provincie wil dit graag steun, maar kan  geen voortrekkersrol vervullen. Gerard en ik blijven wel beschikbaar om een adviesrol te vervullen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.